ELEKTRONIKA ZA SVE  
   
 

DIGITALNI BROJAČ OKRETAJA

Ovaj jednostavni elektronski sklop možemo koristiti u dvije svrhe. Prvo kao digitalni pokazivač broja okretaja bilo kakvog motora ili brodskog propelera, ili kao pojedinačni brojač ulaznih impulsa za čega bismo trebali u tom slučaju prilagoditi ulazni dio.

Sam senzor je originalni magnetni pikap, model RS 304-172 koji je moguce naruciti u svakom RS distributoru za Englesku. Sensor je vec prilagoden da daje na izlazu digitalni (kvadratni) izlaz cija frekvencija ovisi o broju zubcanika na predmetu koji rotira. Sensor mora biti montiran na udaljenosti od 1 do 2 mm od rotirajucih zubcanika. Cijeli sklop je moguce napajati sa dva izvora, što ovisi o mjestu gdje cemo koristiti sam uredaj. Integrirani sklop tipa MM 74C925 (firme Fairchild) je cetverodekadni brojac koji sadrži L. E. (Latch Enable), RST (Reset) i CLOCK ulaze, zajedno sa multiplekserom koji sadrži svoj vlastiti oscilator i direktnim izlazom za 7 segmentne displeje (Common Cathode) tipa.

Mjereni interval je ovisan izmedu reseta i pamcenja ulaznog takta. Da bi se prilikom mjerenja postigao odgovarajuci interval izmedu (RST) i (L. E.), potrebno nam je dodati još jedan vanjski oscilator. To nam omogucuje CD 4060 (14 bit counter/divider) ciji izlazni dio okida klasicni (CD 4011 ili CD4093) 4x "nand gate". Moguca izlazna frekvencija od 4060 je puno veca od ulazne frekvencije brojaca te je potrebno stoga prilagoditi frekvenciju kako bi brojilo ispravno moglo da se kalibrira. Deset pozicija za mostove nam omogucuje postaviti oscilator na odgovarajucu frekvenciju koja je za x 28 ; ili x 29; ili x 210; veca od frekvencije ulaznog signala, ovisno o broju zubcanika koji se vrte ispred senzora.

Sama frekvencija oscilatora je odredena formulom:

Na primjer:

Ako ulazna frekvencija sa senzora iznosi 1,2 KHz, a mi želimo da nam brojac pokazuje 740 okretaja, onda cemo staviti most na CD4060 pin broj 2, i sa multyturn trimer otpornikom od 1 MW podesiti brojac da nam pokazuje 740. Ukoliko želimo da nam brojac pokazuje frekvenciju koju dovedemo na ulaz (npr. 40 KHz) onda cemo most preseliti sa pina 2, na pin 14 i ponoviti cijeli postupak. Ovaj ce sklop zacijelo obradovati sve one koji muku muce kao da dodu do jeftinog i kvalitetnog tahometra. x

Shema brojača
(Kilknite na sliku za veću shemu)

 


Lecic Igor Web Link
lecicso@hotmail.com