Mali predajnici-Bube

	Posetite ovaj sajt 
	Sajt za pretrazivanje ukucajte Sheme a ondak "Searsh"
 
            SPIJUN BUBA 01
    Data je shema predajnika dometa do 200 m maksimalno. Modulacija
    je frekventna preko otpora od 150 K. Varikap dioda BA 121 menja
    svoj kapacitet u ritmu NF signala iz mikrofona. Kondenzator od 22
    pF sluzi da odvoji jednosmerni od VF napona. Zavojnica L i
    kondenzator od 10 pF cine oscilatorno kolo koje odredjuje na
    kojoj frekvenciji ce raditi predajnik - oscilator. Otpornik od
    1.5 K odredjuje radnu tacku oscilatora i isti se zamenjuje u
    slucaju upotrebe druge vrste tranzistora. Antena je zica duzine
    priblizno 70 cm i nije kriticna.
    L - 6 namotaja Cul zice debljine 0.8 mm na telu od 5 mm
    x - izvod na 2.5 namotaju od hladnog kraja
    y - izvod na 3.5 namotaju od hladnog kraja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
            SPIJUN - BUBA 02
    Ovo je nesto jaci predajnik sa FET tranzistorom i snaga mu je
    oko 300 mW, pa se mora predvideti da izvor napajanja moze dati
    potrebnu struju za napajanje istog. Potrosnja je oko 70 mA.
    Prigusnica se mota na komadicu buzira precnika oko 3 mm na koji
    se namota oko 70 cm Cu-lak zice debljine oko 0.2 mm.
    Oscilacije se pobudjuju preko spoja sorsa sa izvodom kalema L.
    Kontrolu rada predajnika mozemo izvesti prema dodatnoj slici.
    Ako je sve ispravno sijalica mora da svetli.
    Domet ovog predajnika moze biti vrlo velik - na otvorenom i do
    nekoliko kilometara.
    L - 6 namotaja Cu-lak zice debljine 0.8 mm na telu precnika 5 mm
    x - 0.5 namotaj od hladnog kraja
    y - 1.5 namotaj od hladnog kraja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
            SPIJUN - BUBA 03
    Ovaj predajnik kao aktivni element koristi integrisano kolo
    CA 3028 A. Napajanje je moguce naponom u opsegu od 3 - 9 V i
    time struja linearno raste od 1 - 6 mA.
    Za modulaciju se koristi kristalni mikrofon.
    Za ovaj predajnik se moze reci da veoma solidno radi i
    temperaturno je nesto stabilniji od tranzistorskih predajnika u
    diskretnoj tehnici.
    Samo integrisano kolo sadrzi 3 tranzistora i 3 otpornika.
    L - 6 namotaja Cu-lak zice debljine 0.8 mm na telu precnika 5 mm
    x - izvod na 1. namotaju od hladnog kraja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------